Skip to main content

Haridusteaduste instituut

Jakobi 551005 Tartu linn, Tartu linn, Tartumaa EST
+372 737 6450
haridus@ut.ee
Äli Leijen
instituudi juhataja, haridusteaduse doktoriõppe programmijuht
keskuse juhataja, õpetajahariduse professor
PhD
737 6441
(6027)
Jakobi 5-A220
Jakobi 5-B322
Pille Nelis
haridusteaduste nooremlektor 0,75 k
asejuhataja õppe alal
MA (hariduse juhtimine)
516 9397
Jakobi 5-B251
Jakobi 5-A222
Margus Pedaste
keskuse juhataja, haridustehnoloogia professor
Pedagogicumi juhataja
asejuhataja arendustöö alal
PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)
515 6095 (6021)
Jakobi 5-B252
Jakobi 5-A223
Francesco Arcidiacono
külalisprofessor
PhD
Stephen Andrew May
külalisprofessor
PhD (sotsioloogia)
Kristi Kõiv
põhikooli mitme aine õpetaja magistriõppe programmijuht
kasvatusteooria kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B134
Pihel Hunt
haridusinnovatsiooni magistriõppe programmijuht
õpetajahariduse nooremlektor
MA (kasvatusteadused)
522 4325 (6465)
Jakobi 5-B230
Mario Mäeots
loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis programmijuht
haridustehnoloogia kaasprofessor
PhD (loodusteaduslik haridus)
Jakobi 5-B231
Doris Kristina Raave
DigiEfekti spetsialist 0,4 k
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (prantsuse keele õpetaja)
Jakobi 5-B253
Piret Einpaul
haridusteaduste nooremlektor 0,5 k
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
mag (kliiniline psühholoogia)
Jakobi 5-B133
Eric Roldan Roa
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridustehnoloogia)
Jakobi 5-B249
Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridusinnovatsioon)
Pille Häidkind
eripedagoogika bakalaureuseõppe programmijuht, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe programmijuht
eripedagoogika lektor
PhD (pedagoogika)
512 9167 (6151)
Jakobi 5-B137
Aigi Kikkas
klassiõpetaja programmijuht
loodusteaduste didaktika õpetaja 0,75 k
MSc (bioloogia didaktika)
5304 4009 (6458)
Jakobi 5-A203
Emanuele Bardone
haridustehnoloogia kaasprofessor
haridustehnoloogia magistriõppe programmijuht
PhD
Jakobi 5-B250
Anne Raam
õpetajate täienduskoolituse programmijuht
keskuse juhataja
mag (koolikorraldus)
737 6445
Jakobi 5-B240
Merle Taimalu
alushariduse kaasprofessor
koolieelse lasteasutuse õpetaja programmijuht
PhD (pedagoogika)
Jakobi 5-A305
Ingrid Koni
osakonna juhataja, pedagoogika lektor
õpetajahariduse magistriõppe programmijuht, humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise programmijuht
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B135
Karmen Trasberg
kutseõpetaja bakalaureuseõppe programmijuht
hariduskorralduse lektor
PhD (haridusteadus)
5860 7716 (6462)
Jakobi 5-B153
Äli Leijen
instituudi juhataja, haridusteaduse doktoriõppe programmijuht
keskuse juhataja, õpetajahariduse professor
PhD
737 6441
(6027)
Jakobi 5-A220
Jakobi 5-B322
Pille Nelis
haridusteaduste nooremlektor 0,75 k
asejuhataja õppe alal
MA (hariduse juhtimine)
516 9397
Jakobi 5-B251
Jakobi 5-A222
Margus Pedaste
keskuse juhataja, haridustehnoloogia professor
Pedagogicumi juhataja
asejuhataja arendustöö alal
PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)
515 6095 (6021)
Jakobi 5-B252
Jakobi 5-A223
Francesco Arcidiacono
külalisprofessor
PhD
Stephen Andrew May
külalisprofessor
PhD (sotsioloogia)
Kristi Kõiv
põhikooli mitme aine õpetaja magistriõppe programmijuht
kasvatusteooria kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B134
Pihel Hunt
haridusinnovatsiooni magistriõppe programmijuht
õpetajahariduse nooremlektor
MA (kasvatusteadused)
522 4325 (6465)
Jakobi 5-B230
Mario Mäeots
loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis programmijuht
haridustehnoloogia kaasprofessor
PhD (loodusteaduslik haridus)
Jakobi 5-B231
Doris Kristina Raave
DigiEfekti spetsialist 0,4 k
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (prantsuse keele õpetaja)
Jakobi 5-B253
Piret Einpaul
haridusteaduste nooremlektor 0,5 k
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
mag (kliiniline psühholoogia)
Jakobi 5-B133
Eric Roldan Roa
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridustehnoloogia)
Jakobi 5-B249
Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridusinnovatsioon)
Pille Häidkind
eripedagoogika bakalaureuseõppe programmijuht, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe programmijuht
eripedagoogika lektor
PhD (pedagoogika)
512 9167 (6151)
Jakobi 5-B137
Aigi Kikkas
klassiõpetaja programmijuht
loodusteaduste didaktika õpetaja 0,75 k
MSc (bioloogia didaktika)
5304 4009 (6458)
Jakobi 5-A203
Emanuele Bardone
haridustehnoloogia kaasprofessor
haridustehnoloogia magistriõppe programmijuht
PhD
Jakobi 5-B250
Anne Raam
õpetajate täienduskoolituse programmijuht
keskuse juhataja
mag (koolikorraldus)
737 6445
Jakobi 5-B240
Merle Taimalu
alushariduse kaasprofessor
koolieelse lasteasutuse õpetaja programmijuht
PhD (pedagoogika)
Jakobi 5-A305
Ingrid Koni
osakonna juhataja, pedagoogika lektor
õpetajahariduse magistriõppe programmijuht, humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise programmijuht
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B135
Karmen Trasberg
kutseõpetaja bakalaureuseõppe programmijuht
hariduskorralduse lektor
PhD (haridusteadus)
5860 7716 (6462)
Jakobi 5-B153

Tugitalitus

Pedagoogika osakond

Õpetajate seminar

Eripedagoogika osakond

Haridusuuenduskeskus

Õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus

Haridustehnoloogia keskus

Õpetaja- ja kõrghariduse keskus

Tartu Ülikooli Pedagogicum