Teadusprojektid ökoloogia ja maateaduste instituudis

Toetuse saaja: Tartu Ülikool

Partnerid: Eesti Maaülikool

Periood: 01.01.2020 - 31.08.2023

Toetus: 303 050 eurot

Lühikirjeldus: AnaEE Estonia eesmärk on siduda Eesti teadusasutustes tehtavad ökoloogilised eksperimendid rahvusvahelisse AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems) võrgustikku ning viia eksperimentide laboratoorne baas kooskõlla AnaEE kriteeriumitega. Osalemine AnaEE's annab võimaluse kaasa rääkida üle-Euroopalise kliima- ja keskkonnauuringute eksperimentaalvõrgustiku käivitamise protsessis, tagades Eesti tipptasemel uurimisrühmade ja välijaamade järjepideva osaluse rahvusvahelises teaduskoostöös.

Täpsem info

Baltic Research Program project (EEA-RESEARCH-165)

Toetuse saaja: Riia Tehnikaülikool (RTU)

Partnerid: Tartu Ülikool, Leedu Energeetikainstituut (LEI), Norra Arktika Ülikool (UiT)

Kestus: 01.05.2021 – 30.04 2024

Toetus: 865 661.25 €

Tartu Ülikooli osa: 239 243.75 €
 

Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on arendada uudse fiiberkiud komposiitbetoonil põhineva betooni ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete hoidmiseks ja ladustamiseks. Keskkonnaeesmärkide täitmine avaldab survet välja töötada ja kasutusele võtta väiksema ökoloogilise jalajäljega tooteid ja meie oma projektis arendame komposiitbetooni, kus osa traditsioonilisest tsemendist asendame põlevkivi elektritootmises massiliselt tekkiva tuhaga.

Täpsem info

 

 

 

 

#teadus #ühiskonnale

Ahto Agan kaitseb doktoritööd „Interactions between invasive pathogens and resident mycobiome in the foliage of trees“

31. märtsil kell 10.15 kaitseb Ahto Agan botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd „Interactions between invasive pathogens and resident mycobiome in the foliage of trees“
#kestlikkus #teadus
Aveliina Helm_autor Brit Maria Tael

JÄRELVAADATAV: Taastamisökoloogia professor Aveliina Helm räägib inauguratsiooniloengul looduse kaitsmisest ja taastamisest

#teadus
Marina Semtšenko

JÄRELVAADATAV: Evolutsioonilise taimeökoloogia professor Marina Semtšenko räägib inauguratsiooniloengul taimede elust evolutsioonilisest vaatenurgast