Teadusprojektid ökoloogia ja maateaduste instituudis

Toetuse saaja: Tartu Ülikool

Partnerid: Eesti Maaülikool

Periood: 01.01.2020 - 31.08.2023

Toetus: 303 050 eurot

Lühikirjeldus: AnaEE Estonia eesmärk on siduda Eesti teadusasutustes tehtavad ökoloogilised eksperimendid rahvusvahelisse AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems) võrgustikku ning viia eksperimentide laboratoorne baas kooskõlla AnaEE kriteeriumitega. Osalemine AnaEE's annab võimaluse kaasa rääkida üle-Euroopalise kliima- ja keskkonnauuringute eksperimentaalvõrgustiku käivitamise protsessis, tagades Eesti tipptasemel uurimisrühmade ja välijaamade järjepideva osaluse rahvusvahelises teaduskoostöös.

Täpsem info

Baltic Research Program project (EEA-RESEARCH-165)

Toetuse saaja: Riia Tehnikaülikool (RTU)

Partnerid: Tartu Ülikool, Leedu Energeetikainstituut (LEI), Norra Arktika Ülikool (UiT)

Kestus: 01.05.2021 – 30.04 2024

Toetus: 865 661.25 €

Tartu Ülikooli osa: 239 243.75 €
 

Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on arendada uudse fiiberkiud komposiitbetoonil põhineva betooni ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete hoidmiseks ja ladustamiseks. Keskkonnaeesmärkide täitmine avaldab survet välja töötada ja kasutusele võtta väiksema ökoloogilise jalajäljega tooteid ja meie oma projektis arendame komposiitbetooni, kus osa traditsioonilisest tsemendist asendame põlevkivi elektritootmises massiliselt tekkiva tuhaga.

Täpsem info

 

 

 

 

geograaf

Kutsume ettevõtteid ja organisatsioone pakkuma välja magistritööde teemasid

Geograafia osakonna seminar: „Eddy-covariance measurements in wetlands and urban areas“, Prof. Krzysztof Fortuniak

Geograafia osakonna seminar: „Eddy-covariance measurements in wetlands and urban areas“, Prof. Krzysztof Fortuniak
Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?