Ökoloogia ja maateaduste instituudi osakonnad

Ökoloogia ja maateaduste instituudi allüksusteks on neli osakonda ning loodusteadusliku hariduse keskus.

Botaanika osakond

Geograafia osakond

Geoloogia osakond

Zooloogia osakond

Loodusteadusliku hariduse keskus

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Gustav II Adolphus

Tartu Ülikool tähistab 391. aastapäeva

e-kiri

PPA kinnitab, et Tartu Ülikoolile saadetud pommiähvardus on petukiri