Skip to main content

Ökoloogia ja maateaduste instituudi osakonnad

Ökoloogia ja maateaduste instituudi allüksusteks on neli osakonda ning loodusteadusliku hariduse keskus.

Botaanika osakond

Geograafia osakond

Geoloogia osakond

Zooloogia osakond

Loodusteadusliku hariduse keskus

#ülikoolist

Ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu

Nõukogu on instituudi olulisim otsuseid tegev kogu.

Doktoritööde kaitsmisele lubamine otsustatakse nõukogus. 

Jaga
24.08.2021
#ülikoolist

Ökoloogia ja maateaduste instituut

Ökoloogia ja maateaduste instituut (ÖMI) loodi 1. augustil 2007. Alates 1. jaanuarist 2016 kuulub instituut loodus- ja täppisteaduste valdkonda.

Jaga
24.08.2021
#ülikoolist

Ökoloogia ja maateaduste instituudi põhikiri

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori
3. septembri 2015. a käskkirjaga nr 39
(jõustub 01.01.2016)
MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
15. juuni 2018.
Jaga
24.08.2021