Innovatsioon betooni valmistamisel ohtlike jäätmete käitlemise rakendustes (ICONDE)

Image
Logo: EEA Baltic Research Programme. Iceland, Lichtenstein, Norway grants.

 

 

 

 

 

Baltic Research Programme project (EEA-RESEARCH-165)
Toetuse saaja: Riia Tehnikaülikool (RTU)
Partnerid: Tartu Ülikool, Leedu Energeetikainstituut (LEI), Norra Arktika Ülikool (UiT)
Kestus: 01.05.2021 – 30.04 2024

Projekti koduleht

Projekti maksumus: 895 661,25 €
EEA Grant toetuse osa: 761 312,06 €

Täpsem informatsioon projekti kohta ja rahastusvõimalustest:

Innovatsioon betooni valmistamisel ohtlike jäätmete käitlemise rakendustes (ICONDE) projekti eesmärk on arendada uudse fiiberkiud komposiitbetoonil põhineva betooni ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete hoidmiseks ja ladustamiseks. Keskkonnaeesmärkide täitmine avaldab survet välja töötada ja kasutusele võtta väiksema ökoloogilise jalajäljega tooteid ja meie oma projektis arendame komposiitbetooni, kus osa traditsioonilisest tsemendist asendame põlevkivi elektritootmises massiliselt tekkiva tuhaga. Tsemenditööstuses ei ole see uus lähenemine, kuid radioaktiivsete jäätmete ladestamine põhineb siiani traditsiooniliselt tsementbetoonil. Põlevkivituha lisamisega betoonile kaasnevad mitmed eelised, nt betooni tihedam mikrostruktuur, mis on oluline radiaoktiivsete jäätmetele barjääri tekitamisel, eeldatavalt parem basaltfiibri kontakt betooni massiga ja põlevkivituha omadus immobiliseerida raskmetalle. Lisaks võimaldab tuha kasutus vähendada betooni valmistamiseks vajalikku tsemendi kogust, seeläbi vajadust uute ressursside järele, kasutades tsemendi asemel muidu keskkonda koormavaid jäätmeid ning sellega kaasneb ka betooni CO2 jalajälje vähenemine, kuna põlevkivituhk on juba põletatud materjal, millest CO2 lendunud.

Komposiitbetooni vastupidavuse tugevdamiseks uurime erinevaid fiibermaterjale, rõhuasetusega looduslikust materjalist basalt mikro- ja makrofiibril ning uuenduslikul boor basaltfiibril. Boor basaltfiibri eeliseks on samaaegselt betooni tugevusomaduste parandamisele pakkuda täiendavat varjestust radiaoktiivsest materjalist lähtuva neutronkiirguse suhtes. See võimaldab kasutada sellist betooni edukalt ohtlike ja radioaktiivsete ainete transpordil ja ladustamisel.

Projekti teostamist toetatakse Balti Koostööprogrammi raames (Baltic Research Programme) Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) rahastusel (EEA-RESEARCH-165). Projekti juhtpartner on Riia Tehnikaülikool ja koostööpartnerid lisaks Tartu Ülikoolile Leedu Energeetika Instituut ja Norra Arktika Ülikool. Projekti kogurahastus on 865 661.25 eurot.


tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Map of the study landscapes and populations of Primula veris

Iris Reinula kaitseb doktoritööd „Genetic variation of grassland plants in changing landscapes“

Lodumets

Eesti märgade elupaikade seisund on väga nukker