Teadusprojektid ökoloogia ja maateaduste instituudis

Image
ELRF logo

Ökosüsteemide analüüs ja eksperimentaaluuringud: AnaEE Estonia

AnaEE Estonia eesmärk on siduda Eesti teadusasutustes tehtavad ökoloogilised eksperimendid rahvusvahelisse AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems) võrgustikku ning viia eksperimentide laboratoorne baas kooskõlla AnaEE kriteeriumitega. Osalemine AnaEE's annab võimaluse kaasa rääkida üle-Euroopalise kliima- ja keskkonnauuringute eksperimentaalvõrgustiku käivitamise protsessis, tagades Eesti tipptasemel uurimisrühmade ja välijaamade järjepideva osaluse rahvusvahelises teaduskoostöös


 

Image
baltic research cooperation

Innovatsioon betooni valmistamisel ohtlike jäätmete käitlemise rakendustes (ICONDE)

Projekti eesmärk on arendada uudse fiiberkiud komposiitbetoonil põhineva betooni ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete hoidmiseks ja ladustamiseks. Keskkonnaeesmärkide täitmine avaldab survet välja töötada ja kasutusele võtta väiksema ökoloogilise jalajäljega tooteid ja meie oma projektis arendame komposiitbetooni, kus osa traditsioonilisest tsemendist asendame põlevkivi elektritootmises massiliselt tekkiva tuhaga.

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid

Professor Evelyn Uuemaa geoinfosüsteemidega tegutsemas

Mõtteid Professor Evelyn Uuemaa inauguratsiooniloengust

Tuumajaama konverentsil arutlevad eksperdid  eksperdid jagavad teadmisi tuumajaamade ja tuumaenergeetika kohta.

JÄRELVAATA: erialaeksperdid jagavad oma teadmisi tuumajaamadest