Ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu

Nõukogu on instituudi olulisim otsuseid tegev kogu.

Doktoritööde kaitsmisele lubamine otsustatakse nõukogus.

Koosseis

Kodukord

Koosolekute ajad