Ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu

Nõukogu on instituudi olulisim otsuseid tegev kogu.

Doktoritööde kaitsmisele lubamine otsustatakse nõukogus.

Koosseis

Kodukord

Koosolekute ajad

Ökoloogia ja maateaduste instituudi tulemuskokkulepped

Tulemuskokkulepped 2024. aasta eesmärkide täitmiseks
Õppetöö

Bakalaureuse- ja magistriõpe ökoloogia ja maateaduste instituudis

Kommunikatsioon ökoloogia ja maateaduste instituudis

Kommunikatsioon ökoloogia ja maateaduste instituudis