Bakalaureuse- ja magistriõpe ökoloogia ja maateaduste instituudis

Bakalaureuseõppekavad

 

Image
mikroskoop, mesilane

Bioloogia ja elustiku kaitse

Selle õppekava alusel õppides omandad põhjalikud teadmised molekulaar- ja rakubioloogiast või eluslooduse mitmekesisusest ja kaitsest. Sinust saab hinnatud oskustega spetsialist näiteks meditsiinilaboritele, biotehnoloogiaettevõtetele või toiduainetööstusele ning elustiku kaitse suuna läbinu on oodatud keskkonnakaitse, -hindamise ja -planeerimisega tegelevatesse asutustesse ja ettevõtetesse. Just sina võid olla see, kes aitab oma teadmistega kaasa uute ravimite arendamisele või elurikkuse püsimisele!


 

Image
inimesed maakaardi juures

Geograafia

Geograafia õppekavas on ühendatud loodus, inimühiskond ja põnev infotehnoloogia. Sa tutvud nii oma eriala klassikaliste teooriatega kui ka kiiresti arenevate valdkondade ja moodsa tehnoloogiaga, näiteks mobiilpositsioneerimise ja geoinformaatikaga. Geograafihariduse omandamisel järel võid töö valida planeerija, keskkonnaeksperdi, geoinformaatiku ja paljude teiste ametite seast.


 

Image
geoloogid välitöödel

Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia

Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekava on üks uuenduslikumaid ja mitmekülgsemaid Tartu Ülikoolis. Sa omandad loodus- ja reaalteaduste laiapõhjalised alusteadmised, mis on ühendatud teadmistega sotsiaalvaldkonnast, õigusruumist ja infotehnoloogiast. Nii saab sinust hinnatud keskkonna- või maapõuespetsialist.

 


Magistriõppekavad

 

Image
korsten, põud, rohumaa

Bioloogia ja ökoinnovatsioon

Mitmekülgne õppekava annab sulle oskuse orienteeruda globaalmuutustega seotud probleemides ja mõelda ökoinnovaatiliselt. Sa saad väga head teadmised Eesti ja Euroopa looduse mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest ja kaitsest. Meie vilistlasena oodatakse sind tööle näiteks keskkonnakaitse eksperdiks riigiasutustesse, keskkonnahindamise ettevõtetesse ja laboritesse.


 

Image
inimene geoinfosüsteemiga

Geograafia

See on Eesti ainuke õppekava, mis võimaldab sul omandada loodust, inimühiskonda ja informaatikat ühendava laiapõhjalise magistrihariduse – geograafia eriala on ruumilise planeerimise ja geoinformaatika valdkonnas Eesti hinnatuim. Sa spetsialiseerud oma huvidest lähtudes ning omandad geograafi olulisimad oskused, st oskuse mõista nähtuste toimimist ruumis ning analüüsida ja tõlgendada asukohaga seotud andmeid. Lõpetamise järel ootab sind rohkesti vaheldust, loomingulist pinget ja Eesti arengu kujundamise võimalust pakkuv karjäär.


 

Image
geoloogid välikursusel

Geoloogia

Geoloogia magistriõppes puurid ennast sügavuti maapõue saladustesse. Õpe on tihedalt ühendatud eluliste, sealhulgas rahvusvaheliste uurimisprobleemide ja põnevate teadusprojektidega ning õppe lahutamatu osana käid sa Eestis ja välismaal välitöödel. Rahvusvaheliselt hinnatud ja tugeva praktilise väljundiga õppekava vastab tööturu ootustele.


 

Image
tudengid arutamas

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja

Õppides loodusainete õpetajaks, on sul võimalus anda panus õpilaste kujundamisse vastutustundlikeks maailmakodanikeks. Magistriõppe käigus mõtestad sa pedagoogilistes õppeainetes õpetamise ja õppimise olemust, samuti avastad enda potentsiaali õpilaste ja õppeprotsessi juhtimisel ning soovitud muutuste ellukutsumisel, lähtudes omandatud erialastest teadmistest ja oskustest. Sa saad õpetajakutse, et asuda tööle bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajana põhikoolis ja gümnaasiumis, ning oled väga oodatud kolleeg üle Eesti.


 

Image
geoloogid karjääris

Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes

(ingliskeelne)

Keskkonnajuhtimine kliimamuutuste tingimustes“ on Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli verivärske rahvusvaheline ingliskeelne ühisõppekava. Selle alusel õppima asudes võtad lõpetajana vastu korraga kahe silmapaistva Eesti ülikooli magistridiplomi, mis on ainulaadne võimalus. Mitmekülgse kõrghariduse andmisel keskendume mõlema ülikooli parimatele tavadele ja uusimatele teadustulemustele strateegiliselt esmatähtsates säästva arengu, kliimamuutuste ja ringmajanduse valdkondades.


 

Image
inimesed linnavaate taustal

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika

(ingliskeelne)

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika õppekavas on liidetud geograafia ja infotehnoloogia, sest me elame ajastul, mil enamik juhtimisotsuseid ja planeeringuid tehakse arvutipõhiselt. Valdkonnaülene õppekava annab sulle oskuse geograafiliselt seostada ja analüüsida ühiskonnas ja keskkonnas toimuvaid protsesse. Sa omandad ruumiandmete töötlemise terviktsükli teadmised alates andmekogumisest ja välitöödest kuni planeerimislahenduse visualiseerimiseni.

inimene geoinfosüsteemiga

Geograafia magistriõppe infotund 2024

Lõpudiplom ja lilled

Ökoloogia ja maateaduste instituudi lõputööde kaitsmiste ajad 2023/24 kevadsemestril

Ökoloogia ja maateaduste instituudi tulemuskokkulepped

Tulemuskokkulepped 2024. aasta eesmärkide täitmiseks