Õppetöö ökoloogia ja maateaduste instituudis

Bakalaureuse- ja magistriõppekavad

 

Doktoriõppe üldsätete kohta leiad ajakohase info valdkonna ning ülikooli kodulehtedelt.

 

Info ökoloogia ja maateaduste instituudi doktorantidele


ERIALASTIPENDIUMI MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD BIOLOOGIA JA ELUSTIKU KAITSE, GEOGRAAFIA NING GEOLOOGIA JA KESKKONNATEHNOLOOGIA BAKALAUREUSEÕPPEKAVADEL 2023/2024. ÕPPEAASTAL


Ökoloogia ja maateaduste instituudi magistriõppe infotunni salvestis


Välismaal õppimas käimine sealhulgas praktika läbimine annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks tööturul. Selle sujuvamaks korraldamiseks on õppekavadesse integreeritud nn. mobiilsusaken.