Ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu koosseis

Ametikohajärgsed liikmed:

Maarja Öpik, professor, instituudi direktor, nõukogu esimees,

Tõnu Meidla, professor, geoloogia osakonna juhataja,

Meelis Pärtel, professor, botaanika osakonna juhataja,

Regina Soobard, kaasprofessor, loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja,

Toomas Tammaru, professor, zooloogia osakonna juhataja,

Kadri Leetmaa, kaasprofessor, geograafia osakonna juhataja.

Akadeemiliste töötajate esindajad:

Toomas Esperk, kaasprofessor,

Kadri Koorem, kaasprofessor,

Marko Kohv, teadur,

Ain Kull, kaasprofessor,

Asko Lõhmus, professor,

Riho Mõtlep, teadur,

Taavi Pae, kaasprofessor,

Marina Semtšenko, professor,

Tuul Sepp, professor,

Riin Tamme, teadur,

Oive Tinn, kaasprofessor,

Evelyn Uuemaa, professor.

Nimetatud liige:

Urmas Kõljalg, professor.

Üliõpilaste esindajad:

Katariina Kurina,

Anni Petron,

Nele-Rita Põldma,

Agnes Rosenberg,

Brigitta Taling.

 

Akadeemiliste töötajate esindajate volitused algavad 01.07.2023 ja kehtivad kuni 30.06.2026.

Üliõpilaste esindajate volitused algavad 01.07.2023 ja kehtivad kuni 30.06.2024.

Ökoloogia ja maateaduste instituudi tulemuskokkulepped

Tulemuskokkulepped 2024. aasta eesmärkide täitmiseks
Õppetöö

Bakalaureuse- ja magistriõpe ökoloogia ja maateaduste instituudis

Kommunikatsioon ökoloogia ja maateaduste instituudis

Kommunikatsioon ökoloogia ja maateaduste instituudis