VIII Tartu planeerimiskonverents „Üle riigi planeerimine“

30. ja 31. märtsil 2023 toimub VIII Tartu planeerimiskonverents „Üle riigi planeerimine“.

2023. aasta planeerimsikonverentsi fookuses on üleriigiline planeerimine – arutleme selle üle, millises suunas liigub uue üleriigilise planeeringu ettevalmistamine. Samal ajal vaatame tagasi ja küsime, mis on saanud eelmisest üleriigilisest planeeringust „Eesti 2030+“ ning millised on võimalused ruumivisioonide teostamiseks ja harupoliitikate tegevuste koondamiseks hea ruumi kujundamiseks kogu riigis.
 
Kui senised planeerimiskonverentsid on mõnevõrra rohkem keskendunud suurematele asulatele ja linnadele, siis sel konverentsil räägime planeerimise eripäradest Eesti eri piirkondades. Vaatleme linna ja maa seoseid, näiteks seda, millist rolli mängivad maapiirkonnad Eesti energiataristu uuendamisel ja taastuvenergeetika kasutuselevõtul. Arutleme selle üle, kuidas planeerimine saab tagada kriisikindlama ruumi või on planeerimine ise kriisis, kui ei suuda kriisikindlust ruumis tagada.
 
 
Tartu planeerimiskonverentsi peakorraldajad on Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing.
 
Konverentsi toetavad Tartu linn, Tartu Ülikool, EL URBACT-i programm, Rahandusministeerium, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool ja EL ESPON programm.
#teadus #ühiskonnale

Ahto Agan kaitseb doktoritööd „Interactions between invasive pathogens and resident mycobiome in the foliage of trees“

31. märtsil kell 10.15 kaitseb Ahto Agan botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd „Interactions between invasive pathogens and resident mycobiome in the foliage of trees“
#teadus #ühiskonnale
Some of the most common basidiocarp morphotypes in Dacrymycetes.

Anton Savchenko kaitseb doktoritööd „Taxonomic studies in Dacrymycetes: Cerinomyces and allied taxa“

#ühiskonnale

Kalle Kirsimäe: Haruldasi muldmetalle tasub jahtida põhimaavara kaevandades