Autor:
Tartu Ülikool

14. ökoloogilise taastamise Euroopa konverents “Sillad looduse taastamise teaduse, praktikate ja poliitikate vahel”

2024. aasta augusti viimasel nädalal toimub Tartus 14. ökoloogilise taastamise üleeuroopaline konverents SERE2024, mis keskendub Euroopa looduse seisundile ja taastamisele ning toob kokku valdkonna teadlased, praktikud ja poliitikakujundajad. Konverentsi korraldab Ökoloogilise Taastamise Ühingu Euroopa sektsioon (SERE), tegu on juba neljateistkümnenda kokkusaamisega iga kahe aasta järel Euroopa erinevates riikides toimuvate konverentside pikas reas (loe lähemalt siit). Eestipoolseteks korraldajateks on Tartu Ülikooli Maastike elurikkuse töörühm ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing.

SERE2024 on oluline kohtumispaik, kus teadmisi ja kogemusi tulevad vahetama Euroopa ja maailma looduse seisundi ja ökosüsteemide taastamise asjatundjad. Konverentsil käsitletavad teemad ulatuvad maismaa- ja mereökosüsteemide taastamise teoreetilistest alusetest ja praktilistest lahendustest looduse seisundiga seotud sotsioökonoomiliste mõjude ja poliitiliste käsitlusteni. Konverentsi fookuses on ka vastselt vastu võetud Euroopa looduse taastamise määrus ning selle raames koostatavad looduse taastamise kavad.


Ökoloogilise Taastamise Ühing (SER) on ülemaailmne organisatsioon, mis on pühendunud ökoloogilise taastamise teaduse, praktikate ja poliitikate edendamisele. SERi välja töötatud ökoloogilise taastamise printsiibid on looduse seisundi parandamisel kujunenud ülemaailmseks standardiks.

Ökoloogilise Taastamise Ühingu Euroopa sektsioon (SERE) koondab liikmeid 37 riigist. SERE on võrgustik, mis ühendab ökoloogilise taastamisega tegelevaid organisatsioone üle Euroopa. SERE edendab ökoloogilise taastamise teaduspõhist käsitlust ja toob kokku teadlased, spetsialistid ja praktikud.

Reti Ranniku kaitseb doktoritööd „Impact of environmental conditions and soil microbiome on greenhouse gas fluxes from soil and tree stems in hemiboreal drained peatland forest“

28. augustil kl 10.15 kaitseb Reti Ranniku doktoritööd „Impact of environmental conditions and soil microbiome on greenhouse gas fluxes from soil and tree stems in hemiboreal drained peatland forest“.

David Knapp kaitseb doktoritööd „The relationship between residential segregation, school segregation and family context“

22. augustil kell 10.45 kaitseb David Knapp doktoritööd „The relationship between residential segregation, school segregation and family context“.
Elurikkus Tartu linnas

Aveliina Helm: muruhoolduses ei tohiks laskuda äärmustesse