Autor:
Aleks Magnusson, Pexels

Suurandmetes on inimeste liikumise uurimise ja ruumiplaneerimise seisukohalt veel palju kasutamata väärtust 

11.–14. juunil toimub Tartus rahvusvaheline konverents ja doktorikool Mobile Tartu 2024, kus tuleb jutuks, kuidas kasutada igapäevase liikumise käigus kogunevaid suurandmeid parimal moel nii ühise ruumi ja liikumissüsteemi planeerimiseks kui ka kriisiolukordade lahendamiseks. Konverentsi peaettekannetest ja aruteludest saavad veebi vahendusel osa kõik huvilised.

Toetudes igapäevaelus asukohapõhistele teenustele ilmaennustusest kultuuriürituste soovitusteni, jätame endast maha digitaalse jäljerea. Inimeste liikumis- ja paiknemisandmete olemasolu ning oskus neid töödelda on aga väga tähtis näiteks kriiside juhtimisel, samuti ruumi- ja transpordiplaneerimises või haridus- ja turismikorralduses. Selleks on vaja nii pädevust kui ka läbipaistvat ja turvalist taristut, mille kaudu asukohaandmeid koguda ja analüüsida ning saadud statistikat ja üldistusi ühiskonnale kättesaadavaks teha.

Konverentsi peakorraldaja, Tartu Ülikooli linnakeskkonna kaasprofessori Age Poomi sõnul on liikumisandmete väärindamisel oluline andmete juurdepääsetavus, sektoritevaheline koostöö ja spetsialistide asjatundlikkus. „Eesti oli maailmas esimene riik, kus võeti mobiilpositsioneerimise andmed kasutusele avalike teenuste planeerimises, statistika tootmises ja teadustöös. Praeguseks on mobiiliandmete kasutus õigusselgusetuse tõttu Eestis seiskunud, aga mujal Euroopas ja teistes riikides kasutatakse neid igapäevaotsuste tegemisel ja teadustöös üha enam. Teame, et tarkade valikute tegemiseks on vaja häid andmeid inimeste paiknemise ja liikumise dünaamika kohta. Konverents on hea võimalus saada ülevaade selle valdkonna suurandmepõhistest uuringutest ja arengusuundadest maailmas ning kohtuda valdkonna tippteadlastega,“ ütles Poom.

Konverentsilt kantakse üle viie peaesineja ettekanne. St Andrewsi Ülikooli kaasprofessor Urška Demšar räägib inimeste igapäevaliikumise uuringumetoodika seostest loomade liikumise uurimisega. Tartu Ülikooli külalisprofessor, Augsburgi Ülikooli professor Jukka Krisp selgitab kriitilisi uurimissuundi, mis on vajalikud asukohapõhiste teenuste, näiteks navigeerimise pakkumiseks. Genti Ülikooli professor Nico Van de Weghe arutleb generatiivse tehisaru kasutussuundade üle liikuvusuuringute valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli kaasprofessor Anu Masso räägib aga ühiskonna andmestumisest, andmeõiglusest ja nendega seotud uurimiseetikast. Avatud teaduse põhimõtete rakendamisele transpordiplaneerimises keskendub oma ettekandes Leedsi Ülikooli kaasprofessor Robin Lovelace, kes tegutseb ka Suurbritannia valitsuse juurde kuuluvas agentuuris Active Travel England.

Mobile Tartu konverentsisarjale pani aluse inimgeograafia professor Rein Ahas, kes hakkas selle aastatuhande alguses vedama Tartu Ülikoolis eest mobiilpositsioneerimisel põhinevat uurimistööd. Koos konverentsiga on välja kujunenud tugev rahvusvaheline liikumisuurijate võrgustik, kes koguneb iga kahe aasta tagant Tartus. 

Konverentsi ja sellega samal ajal toimuvat doktorikooli korraldab Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor koostöös Müncheni Tehnikaülikooli, Aalto Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. Sessioonide korraldamisel on abiks Euroopa kommunikatsiooni ja transpordiuuringute koostöövõrgustik NECTAR. Konverentsi toetavad Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi linnalise liikuvuse innovaatikakogukond (EIT Urban Mobility) Euroopa Liidu kaasrahastamisel, Tartu Linnavalitsus, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond ning TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut. 

Konverentsi otseülekannete ajakava 

12. juuni 

Kl 16.00–17.30 konverentsi avamine ja Rein Ahase nimelise loengusarja loeng „Location Based Services – conceptual perspectives for mobility research, navigation and wayfinding“, TÜ külalisprofessor, Augsburgi Ülikooli professor Jukka Krisp 

13. juuni 

  • Kl 9.00–10.00 ettekanne „Reproducible research and open tools for future-proof transport planning“, Genti Ülikooli professor Nico Van de Weghe 
  • Kl 16.30–18.00 ettekanne Mobility Data Justice: Estonian Data Manifesto“ ja arutelu tehisaru kasutamisest liikuvusuuringutes, Tallinna Ülikooli kaasprofessor Anu Masso 

14. juuni 

  • Kl 10.00–11.00 ettekanne „Exploring Possibilities: Generative AI in Human Mobility Research“, Leedsi Ülikooli kaasprofessor, agentuuri Travel Active England andmeteaduse juht Robin Lovelace 
  • Kl 14.40–16.00 vestlusring liikuvusuuringute tulevikust ja ühiskondlikust mõjust ning konverentsi lõpetamine 

Konverentsi kava leiab veebilehelt https://mobiletartu.ut.ee/. 

tuvi purskkaevus

Klimatoloog: kuumalainete esinemissagedus on Eestis kahekordistunud

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

arutelu konverentsil Meie valik ja selle tagajärjed: 20 aastat Euroopa Liidus

Suvine kestlikkuse infokiri annab mõtteainet ühiskonda mõjutavate otsuste langetamiseks