XIV Eesti ökoloogiakonverents „Eesti maastikud 100“ 22. aprillil 2022

Käes on jälle aeg Eesti ökoloogiakonverentsi korraldamiseks. See Eesti ökolooge ja ökoloogiliste uuringute ning nende rakendusega seotud spetsialiste ühendav foorum on toimunud iga 3-5 aasta tagant juba alates 1978. aastast. Enamiku konverentside organiseerijaks on olnud Eesti Looduseuurijate Seltsi egiidi all toimiv Eesti Ökoloogiakogu, mis ühendab Eesti erinevate kõrgkoolide teadlasi.  Kõigil konverentsidel on olnud mingi kandev teema, kuid alati on ettekanded katnud peamisi ökoloogia valdkondi ja käsitlenud erinevaid ökosüsteeme nii maismaal kui ka mageveekogudes ja meres. Tänavu on kandvaks teemaks “Eesti maastikud 100”. See on ajendatud faktist, et 1922.a. aastal avaldas Eesti geograafia üks rajajatest Johannes Gabriel Granö artikli "Eesti maastikulised üksused", mida võiks pidada teadusliku maastiku-käsitluse alguseks Eestis.

Konverentsi ajaks valmib Regios selle artikli uuendatud trükk. Maastiku mõiste on sedavõrd lai, et konverentsi ettekandjate hulgas on väga erinevate ökoloogiaga tegelevate suundade esindajad.

Lisaks 12 suulisele ettekandele on oodatud ka stendiettekannete esitamine.

 

Palume konverentsile tulijatel eelregistreeruda alloleval lingil:

https://ecolchange.emu.ee/xiv-eesti-okoloogiakonverents/registreerimine/ (registreerumine on avatud kuni 19. aprillini)

 

Konverentsi kantakse üle ka videosilla vahendusel. Ajanappusel pole aga võimalik veebi teel küsimusi-vastuseid esitada.

 

Ajakava

 

geograaf

Kutsume ettevõtteid ja organisatsioone pakkuma välja magistritööde teemasid

Tiksu teadlaste ööl

Teadlaste öö üritused Tartu Ülikoolis

Geograafia osakonna seminar: „Eddy-covariance measurements in wetlands and urban areas“, Prof. Krzysztof Fortuniak

Geograafia osakonna seminar: „Eddy-covariance measurements in wetlands and urban areas“, Prof. Krzysztof Fortuniak