Autor:
Marko Kohv

Rahvusvaheline ökosüsteemide taastamise konverents toob Tartusse tipptasemel teadmised

Augustis toimub Tartus 14. rahvusvaheline Euroopa ökosüsteemide taastamise konverents SERE2024, mis on aastaid olnud peamine loodust taastavate teadlaste, praktikute, ettevõtjate ja poliitikakujundajate kohtumispaik.

Euroopa tippteadlased ja eksperdid kõnelevad konverentsil nii merede, jõgede, märgalade, niitude, metsade kui ka inimtegevusest mõjutatud alade ökosüsteemide elujõulisuse taastamisest. Sessioonides käsitletakse muu hulgas planeerimisega seotud küsimusi, kohaliku kogukonna kaasamist, aga ka Euroopa taastamispoliitikat rahvusvahelisel, riigi ja kohalikul tasandil. Konverentsikülastajad saavad osaleda praktilistes ja harivates töötubades ning väljasõitudel Eesti erinevatesse paikadesse.

Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professori ja maastike elurikkuse töörühma juhi Aveliina Helmi sõnul on võimalus korraldada niivõrd mõjukat ja suure rahvusvahelise osalejaskonnaga üritust tunnustus kõikide Tartu Ülikooli teadlaste kõrgetasemelisele teadustööle. „Selleks, et hüvitada ökosüsteemidele või liikidele tehtud kahju ja parandada nende seisundit, ongi vaja kokku tuua parimad teadmised koosluste ökoloogiast, populatsiooniökoloogiast, liikide levikust ja paljunemisest, geneetikast, liikidevahelisest vastastikmõjust, suktsessioonist ning ajaloolistest ja evolutsioonilistest teguritest,“ rääkis Helm.

Konverentsile on oodatud kõik elupaikade ja maastike taastamisest huvitatud teadlased, üliõpilased, poliitikakujundajad, vabaühenduste esindajad ja teised uudishimulikud. SERE2024 toimub 26.–30. augustil Eesti Rahva Muuseumis. Soodsamat piletit saab soetada 22. maini.

Konverentsi korraldab Ökoloogilise Taastamise Ühingu Euroopa sektsioon (SERE) koos Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma ja Pärandkoosluste Kaitse Ühinguga.

Reti Ranniku kaitseb doktoritööd „Impact of environmental conditions and soil microbiome on greenhouse gas fluxes from soil and tree stems in hemiboreal drained peatland forest“

28. augustil kl 10.15 kaitseb Reti Ranniku doktoritööd „Impact of environmental conditions and soil microbiome on greenhouse gas fluxes from soil and tree stems in hemiboreal drained peatland forest“.

David Knapp kaitseb doktoritööd „The relationship between residential segregation, school segregation and family context“

22. augustil kell 10.45 kaitseb David Knapp doktoritööd „The relationship between residential segregation, school segregation and family context“.
SERE 2024 conference poster

14. ökoloogilise taastamise Euroopa konverents “Sillad looduse taastamise teaduse, praktikate ja poliitikate vahel”